Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Exel™ B Connector  

Subscribe to all products in this area

Exel™ B Connector är en snabbkopplingsenhet som kan initiera 5 till 20 Exel™-slangar samtidigt. Den består som standard av ett kopplingsblock SL 0 (grön färg), innehållande en minikapsel utan fördröjning. Till kopplingsblocket är anslutet en slinga detonerande stubin dimensionerad att initiera en bunt Exel™-slangar.

 

Marknad: Under Jord, Ovan Jord
Produktslag: Tändmedel system

Skriv in din e-mailadress för att få Exel™ B Connector uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner