Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Exel™ Connectadet™ SL  

Subscribe to all products in this area

Exel™ Connectadet™ SL är ett icke-elektriskt kopplings-block som har utvecklats för största möjliga flexibilitet vid pallsprängning. Alla borrhål i en salva laddas med spräng-kapslar med samma fördröjningstid. Tändföljden byggs därefter upp på ytan med hjälp av de fördröjningar som finns i kopplingsblocken. Exel™ Connectadet™ SL finns med åtta olika fördröjningstider, från 0 till 176 ms.

Exel™ Connectadet™ SL kan användas till de flesta typer av sprängningar inom gruv- och anläggningsindustrin, såväl ovan som under jord.

Dessa kopplingsblock används vanligen tillsammans med borrhålssprängkapslarna Exel™ MS eller Exel™ U Det och kan även användas för upptändning av Exel™ LP.

Exel™ Connectadet™ SL 0 – 176 levereras med rosa Exel™- slang.

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Dagbrott
Produktslag: Tändmedel system

Skriv in din e-mailadress för att få Exel™ Connectadet™ SL uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner