Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Booster: Pentex™ 25  

Subscribe to all products in this area

Pentex 25 är en NG-fri klenhålsprimer. Primern är avsedd för användning framförallt vid tunnlelsalvor då den är anpassad till dagens laddutrustningar, antingen det är bulkemulsion som Subtek / Civec eller Oricas nya ANFO-produkter Exan.

Pentex 25 består av ett plaströr som är fyllt med PETN, ett pentyl-baserat plastiskt sprängämne. Pentylen (pentaerytritoltetranitrat) tillför produkten hög energi och ger den en högre och jämnare detonationshastighet jämfört med konventionella dynamiter och även jämfört med Nobel Prime. Då Pentex 25 inte innehåller NG undviks helt dynamitskalle eller huvudvärk som kan drabba laddaren särskilt vid hudkontakt.

Pentex 25 underlättar laddningsarbetet, då den bidrar till en snabb och rationell hantering. Sprängkapseln placeras snabbt och enkelt i primern. Därefter placeras tändpatron i laddslangen för att slutligen nå borrhålsbotten vid själva laddningsförloppet.

Karaktäristiska egenskaper:

·      Mycket hög detonationshastighet

·      Hög densitet

·      Säker och enkel hantering

·      Ingen extra utrustning behövs


 

Marknad: Under Jord, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Tändmedel system

Skriv in din e-mailadress för att få Booster: Pentex™ 25 uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner