Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Booster: Pentex™ 250-1700  

Subscribe to all products in this area

Pentex™ 250 – 1700 för säker och kraftfull initiering. En booster framtagen i samarbete med Muniberka, en tysk tillverkare. Orica Mining Services har utvecklat fyra dimensioner på boostrarna som innehåller högbrisanta sprängämnen för optimal initiering av bulksprängämnen. Pentex™ har ett genomgående centrumhål som skyddar Exel™–slangen/kopplingstråden samt centrerar boostern under applicering i borrhålet, samt ettt sprängkapselsäte som skyddar och fixerar sprängkapseln. Pentex™ har en stark yttermantel av plast och innehåller en gjuten kropp bestående av trotyl, med en sprängkapselkänslig sprängdegsprimer ingjuten i boostern.

Pentex™ är mycket klimat- och lagringsbeständig, har ett högt energiinnehåll, hög detonationshastighet och mycket god vattenbeständighet vid djupa borrhål. Dessa egenskaper medför att bulksprängämnet snabbt når maximala detonationsegenskaper.

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg
Produktslag: Tändmedel system

Skriv in din e-mailadress för att få Booster: Pentex™ 250-1700 uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner