Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Booster: Pentex™ 25FF  

Subscribe to all products in this area

PentexTM 25FF ä ren NG-fri klenhålsprimer. Primern är avsedd för användning framförallt vid tunnlelsalvor då den är anpassad till dagens laddutrustningar, vare sig det är bulkemulsion som SubtekTM / CivecTM eller ANFO-produkter ExanTM.

 

PentexTM 25FF består av ett plaströr som är fyllt med PETN baserat plastiskt sprängämne. PETN tillför produkten mer energi och ger den en högre och jämnare detonationshastighet jämfört med konventionella dynamiter Då PentexTM 25FF inte innehåller NG undviks helt dynamitskalle eller huvudvärk som kan drabba laddaren särskilt vid hudkontakt.
 
 
 
 

Marknad: Under Jord, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Tändmedel system

Skriv in din e-mailadress för att få Booster: Pentex™ 25FF uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner