Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Centric™ 2000  

Subscribe to all products in this area

Centric™ 2000 är ett 
Nitroglykolbaserat, sprängkapsel­känsligt dynamitsprängämne med stor sprängverkan. Spräng­ämnet består av en röd plastisk massa förpackat i vaxat papper eller i plast film.
 

Centric™ 2000 kan användas till alla sorters berg-sprängningsarbeten, antingen som primer eller som högden­sitetssprängämne i hela borrhålssträngen. Det ger utmärkta resultat även vid sprängning i mycket hårda bergarter.

Centric™ 2000 passar till de flesta typer av sprängningar inom gruv- och anläggningsindustrin såväl ovan- som underjord.

Marknad: Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Patronerade sprängämnen

Skriv in din e-mailadress för att få Centric™ 2000 uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner