Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Centric™ Magnasplit™  

Subscribe to all products in this area

 Centric™ Magnasplit™ dynamitsprängämne
är en nitroglykolbaserat, och sprängkapselkänsligt sprängämne med hög styrka. Sprängämnet har röd färg och packas i plaströr.

Centric™ Magnasplit™ kan användas som primer och vid behov av sprängämne med hög densitet.

Centric™ Magnasplit™ är speciellt framtagen för tunnelsprängning och annan underjodssprängning, samt för försiktig sprängning. Det kan även användas som pipladdning.

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Patronerade sprängämnen

Skriv in din e-mailadress för att få Centric™ Magnasplit™ uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner