Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Eurodyn™ 2000  

Subscribe to all products in this area

Eurodyn™ 2000 är ett NG-baserat, sprängkapselkänsligt dynamitsprängämne med stor sprängverkan. Sprängämnet består av en röd plastisk massa.

Eurodyn™ 2000 kan användas till alla sorters berg-sprängningsarbeten, antingen som primer eller som högdensitetssprängämne i hela borrhålssträngen. Det ger utmärkta resultat även vid sprängning i mycket hårda bergarter.

Eurodyn™ 2000 passar till de flesta typer av sprängningar inom gruv- och anläggningsindustrin såväl ovan- som underjord.

Marknad: Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg
Produktslag: Patronerade sprängämnen

Skriv in din e-mailadress för att få Eurodyn™ 2000 uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner