Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Exan™ och Exan™ A  

Subscribe to all products in this area

Exan™ är ett antal sprängämne för ett stort antal användningsområden. Exan består av ammoniumnitrat i form av porösa korn (prillor). För ökad sprängstyrka rekommenderas Exan™ A. Exan -produkterna skall inte användas i reaktiva miljöer.

Exan – produkterna fungerar bäst i torra borrhål och förblir torra fram till initiering De kan användas i de flesta applikationer ovan- och underjord som stenbrott och vid generella sprängningar. Exan A är speciellt utvecklat för bottenladdning. Laddning kan ske genom att hälla produkten direkt från säck, eller med hjälp av pneumatisk laddutrustning.
 

Gamla Produktnamn
Nya Produktnamn
 Ny Färgkod på säck

Anolit

Exan™ 

Vit

Anolit A

Exan™  A

Mörk blå

Endast Exan™ Standard och Exan™ C kan användas under jord.

Övriga varianter (Exan™ A och Exan™ E) skall INTE användas under jord.

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord, General
Produktslag: Patronerade sprängämnen

Skriv in din e-mailadress för att få Exan™ och Exan™ A uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner