Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Exan™ E and Exan™ EA  

Subscribe to all products in this area

Exan™ E är ett förpackat sprängämne som har utvecklats för att ge högre vattenbeständighet än övriga Exan-produkter. Exan EA har en formula för ökad bulkstyrka. Exan™ E består av ammoniumnitrat i form av porösa korn (prillor). Exan™ skall inte användas i reaktiva miljöer.
 

Exan E är avsett för sprängning ovan jord där Exan E är den av våra Exan-produkter som tål väta bäst. Det kan användas som pipladdning i gruvor ovan jord, i stenbrott och vid andra vanliga sprängningsarbeten. Exan EA har utvecklats speciellt för basladdning i avvattnade borrhål. Laddning kan ske genom att hälla produkten direkt från säck, eller med hjälp av pneumatisk laddutrustning.

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord, General
Produktslag: Patronerade sprängämnen

Skriv in din e-mailadress för att få Exan™ E and Exan™ EA uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner