Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Senatel™ Powerfrag™  

Subscribe to all products in this area

Senatel™ Powerfrag™ är ett robust, sprängkapselkänsligt emulsionssprängämne med stor sprängverkan. Spräng­ämnet består av en vit plastisk massa.

Senatel™ Powerfrag™ är ett vattenbeständigt patronerat sprängämne som kan användas för primers eller som medeldensitetssprängämne för hela borrhålssträngen. Det passar till de flesta vanliga typer av sprängarbeten, både ovan och under jord. Dess höga detonationshastighet och robusta utformning gör Senatel™ Powerfrag™ till ett allround sprängämne för varierande applikationer.

Marknad: Under Jord, Dagbrott, Ovan Jord, General
Produktslag: Patronerade sprängämnen

Skriv in din e-mailadress för att få Senatel™ Powerfrag™ uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner