Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Senatel™ Powersplit™  

Subscribe to all products in this area

Senatel™ Powersplit är ett sprängkapselkänsligt emulsions-sprängämne med en invändig 12 g/m detonerande stubin som säkerställer snabb och tillförlitlig upptändning. Emulsionen har en vit färg och en konsistens likt kitt. Den är förpackad i plastfilmsslangar som är 500 mm och avgränsade med clips. Slangarna hänger ihop med den invärtes, centrerade detonerande stubinen.
 
Senatel™ Powersplit är utvecklad för gruvdrift där en lång frikopplad laddning önskas.
 
Senatel™ Powersplit passar utmärkt för kontursprängningsmetoder som förspräckning och slätsprängning.
 

Marknad: Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord
Produktslag: Patronerade sprängämnen

Skriv in din e-mailadress för att få Senatel™ Powersplit™ uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner