Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Produktnamn Bulk

Produktnamn Bulk  

 

Orica Mining Services har de sista åren gått igenom alla produktnamn på global nivå. Syftet är att presentera produkterna på ett enhetligt sätt på alla marknader där de är tillgängliga. Vi har beslutat att samköra namnen på produkterna och laddsystemen, så att vi kan tala samma “produktspråk” var än i världen våra kunder befinner sig.  

Namnen på våra bulksystem, patronerade produkter och tändmedelssystem kommer att bli enhetliga och återge vår globala produktstruktur.
Produkternas egenskaper förändras inte och vi kommer att leverera samma produkter som tidigare under nya namn.
Våra kunder kan även i fortsättningen räkna med leveranser av högsta kvalitet och tillgång till det senaste inom produktutveckling.