Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Produktinformation

Produktinformation  

Alla våra Eurodyn™ rörladdningsprodukter kommer snart att få ett nytt produktnamn:
 
Centric™ Magnasplit ™
 

Anledningen till namnbytet är att Orica uppdaterar sin varumärkesportfölj.

Det har inte gjorts några förändringar i dimensioner eller i det explosiva innehåll i rörladdningarna,

det enda som kommer märkas är att det står ett annat produktnamn på förpackningarna.

Har du frågor som rör våra produkter, vänligen ta kontakt med din Orica representant.

Centric Info_SE.pdf