Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Prislista

Prislista  

Köp av sprängmedel från Orica kan antingen ske från våra återförsäljare eller från vårt huvudlager.


All försäljning från huvudlager sker efter Orica prislista.


Prisjustering på explosiva varor gällande från 2020-02-03


Har du ytterligare frågor eller behov av prislistor i pappersformat, kontakta Ordermottagningen på Orica eller respektive Regionchef.


Ordermottagningen 0587-851 57  ( Bulk 0587-851 60, eller per fax: 0587-253 45) eller order.gyttorp@orica.com
Prislista 2020