Zástava krajiny Slovensko, Slovakia [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Products & Services

Products & Services  

Spoločnosť Orica je svetovou špičkou vďaka svojim veľkoobjemovým systémom na výrobu trhavín na povrchovú aj podzemnú ťažbu. Náš integrovaný systém osôb, výrobkov, vybavenia a technických zdrojov sa používa v prevádzkach na povrchu aj v podzrmí a v lomoch po celom svete. more

Banské služby spoločnosti Orica (Orica Mining Services) v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky ponúkajú našim zákazníkom pôsobiacim v odvetví baníctva a stavebníctva celú škálu produktov na iniciáciu trhavín. more

Banské služby spoločnosti Orica (Orica Mining Services) ponúkajú celý rad náložkovaných emulzných trhavín a dynamitov na báze NG pre banský, ťažobný a stavebný priemysel. more

Orica Mining Services offers a range of selected Accessories to complement the Initiating Systems and Packaged product offerings and suit market and application requirements.
more

Orica knows that every mine is different, with unique operational and commercial drivers. That's why we've created Blast Based Services, developed to solve our customer's specific challenges. more

asdjfajsfkljadfa ;sdj ;faklsjfklaj fkasd more

Orica is committed to excellence in customer service. That’s why, across the country, you can find an expert Orica blasting engineer ready to assist you with your blasting needs.

more

Case Studies & Conference Papers more