Inner Circle Добре дошли | Login
Country flag български, България [ Change country + Language ]
Зарядни системи Oрика

Зарядни системи Oрика  

Subscribe to all products in this area

Орика е световен лидер в областта на методите за механизирано зареждане с взривни вещества на сондажи в кариери и мини. Нашата интегрирана система от специалисти, продукти, оборудване и технически услуги по пробивно-взривни работи дава успешни резултати в открития и подземен добив по целия свят.

Зарядните системи на Орика обезпечават доказана надеждност и в най-трудните условия за извършване на взривни работи с продукти, които с доверие могат да бъдат използвани в мините, кариерите и строителната промишленост. Ние притежаваме богат опит по осигуряване на ползотворно сътрудничество с нашите клиенти в цялостната им дейност.

Енергията на зарядните системи на Орика може да бъде адаптирана към различни специфични условия, при доставяне с мобилните производствени единици (MMU™) на Орика и директно зареждане във взривните сондажи.

В допълнение, Орика има пълно разбиране за конкретните нужди и производствено-технически възможности на своите клиенти и осигурява Система за технически услуги по проектиране и извършване на взривни работи, която има за цел да разрешава всякакви специфични предизвикателства. Системата спомага утвърждаването на Орика като партньор, допринасящ за успеха и подобряване рентабилността на нашите клиенти чрез предлагането на комплексни услуги, имащи за цел да адаптират нашите технологии към индивидуалните условия на всяка площадка.

Чрез прилагането на иновационни технологии и световен опит, Орика осигурява решения, които ще Ви доведат до повишаване на конкурентноспособността и снижаване разходите за пробивно-взривни работи.

Нашата цел е доставянето на решения, обезпечаващи предимства за нашите клиенти. Като фокусираме върху непрекъснатото подобряване на най-важните параметри във Вашата област ние гарантираме получаването на ценности чрез взривните работи.

         
 
За да видите ТИЛ/ИЛБ (TDS/SDS) по старото име на продукта, използвайте тази връзка.

Enter your Email address to receive product updates:

View:

ProductDescriptionMarketsMSDS/SDSTDSSubscribe
Fortis™ Advantage 70, 80, 100   Система Fortis™ Advantage от насипни (непакетирани) емулсионни смеси, сенсибилизирани при изпомпване, е разработена за употреба при взривни работи във влажни условия Open Cut Metal Download Download
Subtek™ Velcro i   Subtek™ Velcro i has been specifically designed to meet the needs of underground mines with reactive ground. Underground Download Download
Subtek™ Velcro   Чувствителен към грунд помпа експлозив Underground Download Download