Inner Circle Добре дошли | Login
Country flag български, България [ Change country + Language ]
Banner

Exel™ Start DS2  

Subscribe to all products in this area

Exel™ Start DS2 е прецизна електронна взривна машинка за безопасно иницииране на Exel™ детонатори. Състои се от енергиен източник (батерия), конвертор на напрежение, кондензатор на енергия, електрод и бутони за иницииране. Електрическата енергия се конвертира в мощна искра, която електродът емитира във вътрешността на Exel™ електрода за да инициира реакция на ударна вълна.

Exel™ Start DS2 се захранва с обикновена 9 V алкална батерия, издържаща поне 500 инициирания. При натиснат бутон „charging” кондензаторът се зарежда до 2500 V. Натискайки бутон „firing” се емитира искра, инициираща Exel™ вълновода. Бутонът „charging” трябва да се държи натиснат през цялото време, иначе кондензаторът ще се разреди през вътрешен резистор. При необходимост електродът се сменя лесно.

Market: Open Cut Coal, Open Cut Metal, Underground, Quarry, Construction
Product Type: Accessories

Enter your Email address to receive Exel™ Start DS2 updates:
Subscribe

Download