Inner Circle Tervetuloa | Kirjaudu
Maan lippu Suomi, Finland [ Vaihda maa + kieli ]
i-kon™ -järjestelmän kehitys

i-kon™ -järjestelmän kehitys  

Subscribe to all products in this area

Investoimalla jatkuvasti uuden teknologian tutkimukseen ja kehitykseen pyrimme tekemään tuotteistamme entistä turvallisempia, luotettavampia ja tehokkaampia.

Seuraavan sukupolven i-kon™ II -järjestelmä pohjautuu 20 vuoden laboratoriokokeisiin ja 12 vuoden käyttökokemuksiin kenttäolosuhteissa. Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi erityisesti tärkeissä, monimutkaisissa ja laajoissa maanpäällisissä ja maanalaisissa räjäytystöissä. i-kon(tm) II jatkaa suunnannäyttäjänä muille alan elektronisille sytytysjärjestelmille.

i-kon™ II -järjestelmässä on säilytetty useita i-kon™- järjestelmän keskeisiä piirteitä ja ominaisuuksia, joilla aikaansaadaan optimaalisia räjähdystuloksia.

  • Turvallisuuden perusteet eivät ole muuttuneet. Kaksoisjännitetekniikan avulla räjäytyskentän kaikki toiminnat voidaan toteuttaa luontaisesti turvallisesti pienjännitteellä
  • Alan johtavaan ja äskettäin parannettuun SHOTPlus™ 5 -sytytyssuunnitteluohjelmaan perustuva sytytyssuunnittelu on edelleen kulmakivenä i-kon™ II -järjestelmässäkin
  • Räjäytys jaetaan useita loggereita käyttämällä useisiin pienempiin, itsenäisiin piireihin, jolloin järjestelmän kytkennän vastustuskyky sähkövuotoja ja ulkoista sähköenergiaa vastaan kasvaa suuresti. Tämän ansiosta räjäytyskentän loggerointikäsittelyä voi hoitaa yhtä aikaa useampi operaattori ja näin tehokkuus paranee
  • Useita loggerikäsittelytapoja: SHOTPlus™ 5, autoLog ja etukäteisloggerointi säilyvät edelleen entistä helpommilla yhteyksillä
  • CEBS (Centralized Electronic Blasting System) - keskitetty elektroninen sytytysjärjestelmä maanalaisiin käyttökohteisiin ja SURBS (Surface Remote Blasting System) - maanpäälliseen käyttöön tarkoitettu kaukolaukaisujärjestelmä avolouhoksille helpottamaan sytyttämistä kauko-ohjauksella sopivasta ja turvallisesta ohjauspaikasta
  • Salatun etätiedonsiirron avulla varmistetaan, että räjäytysnalleja voi ohjata ainoastaan nimetty räjäyttäjä, jolloin räjäytys on huomattavasti turvallisempaa
  • i-kon™ II-nallissa on i-kon™ -nallista tuttu erinomainen kupari-sinkistä valmistettu kuori, joka vähentää reiässä olevan dynaamisen shokin aiheuttamia häiriöitä
  • Nallijohtimien valikoimasta käyttäjät voivat valita omiin louhintaolosuhteisiin sopivan johtimen: vakiojohdin sopii moniin maanalaisiin louhintoihin sekä hiilikaivoksiin ja i-kon™ RX useimpiin malminlouhintakohteisiin
  • Räjäytysnallien täyden ohjelmoitavuuden avulla varastot pienenevät ja säännösten noudattaminen on yksinkertaisempaa
SHOTPlus™ 5 blast design software is a cornerstone of i-kon™ II. Automated manufacturing at Brownsburg, Canada. Multiple modes of logging functionality.

SHOTPlus™ 5 -sytytyssuunnitteluohjelma on i-kont™ II-järjestelmän kulmakivi.

Automatisoitua valmistusta Brownsburgissa, Kanadassa.

Useita loggerikäsittelytoimintoja.