Inner Circle Tervetuloa | Kirjaudu
Maan lippu Suomi, Finland [ Vaihda maa + kieli ]
Ratkaisujen toimitus

Ratkaisujen toimitus  

Subscribe to all products in this area

i-kon™ II -järjestelmä on suunniteltu saavuttamaan asiakkaillemme parempia tuloksia maanpäällisissä ja maanalaisissa räjäytystöissä. Näitä tuloksia voidaan vielä parantaa, mikäli järjestelmää käytetään yhdessä Orican räjäytystuotevalikoiman tuotteiden ja räätälöityjen palvelujen kanssa. Katso alta lisätietoja parannuksista, joista on teille eniten hyötyä.

Toiminnallinen tuottavuus

Tarkempi ajoitus kiven lohkaroitumisen parantamiseen.

Parempi lohkaroituminen - tarkempi ajoitus mahdollistaa vielä täsmällisemmän paineaaltojen hallinnan, mikä parantaa lohkaroitumista.

Seinämien hallinta - tarkka ajoitettavuus mahdollistaa paremman hallinnan, jolloin seinämät pysyvät vakaampina loppuräjäytyksissä.

Minimoitu hiilen häviö - i-kon™ -räjäytysnallien tarkka ajoitus, pidempi maksimihidaste ja ohjelmoitavuus parantavat tuloksia Stratablast ™- sovellusten kanssa.

Kivikasojen muokattavuus - tarkan ajoituksen ja ohjelmoitavuuden ansiosta kiviainesta on helpompi siirrellä haluttuun paikkaan.
Alhaisemmat poraus- ja räjäytyskustannukset

Tarkempi ajoitus ja pidemmät maksihidasteet parantavat hiilen talteenottoa.

Toiminnallinen tuottavuus - Uusi liitin, parikaapeli-runkojohto, loggerin telakka ja kolme kertaa nopeampi ohjelmointiaika mahdollistavat tehokkaammat penkereet.
Riskien hallinta

Uuden liittimen avulla kytkentä on helpompaa ja nopeampaa kaikissa olosuhteissa.

Tärinän hallinta - Täsmällisen ajoituksen avulla tärinöitä voidaan hallita tarkemmin.

Parempi kaivosturvallisuus - i-kon™ CEBS -yksikön avulla maanpäälliset ja maanalaiset kaivostoiminnot voidaan sytyttää sopivasta ja turvallisesta ohjauspaikasta. Kaksoisjännitetekniikan avulla räjäytyskentän kaikki kentän toiminnot voidaan toteuttaa luontaisesti turvallisesti pienjännitteellä.