Inner Circle Tervetuloa | Kirjaudu
Maan lippu Suomi, Finland [ Vaihda maa + kieli ]
Järjestelmäkomponentit

Järjestelmäkomponentit  

Subscribe to all products in this area

i-kon™ II -järjestelmään konvertointi on tehty entistä tehokkaammaksi ohjelmistointipäivitysten kanssa ja näin varmistetaan, ettei mikään olemassa olevista laitteista ole vanhentunut


Blaster 400 ja 2400S/2400R -laukaisulaitteet
Blaster-laukaisulaite antaa jännitteen ja komennon sytyttää nallit ohjelmoidun sekvenssin mukaisesti ja se voidaan päivittää ainoastaan laiteohjelmiston muutoksen kautta. Blaster 2400R-laukaisulaite on tarkoitettu kaukolaukaisuun ja käytettäväksi i-kon™ SURBS-järjestelmän kanssa

i-kon™ -loggeri
Olemassa oleva loggeri voidaan päivittää laiteohjelmiston muutoksella toimimaan i-kon™ II -nallien kanssa.

i-kon™ II -räjäytysnalli
Tarkka ja täysin ohjelmoitava elektroninen räjäytysnalli vahvistetussa kuoressa.

Parikaapeli - runkojohto
Nopeampi ja helpompi käyttää, kaksoiskaapeli yhdistää räjäytysnallit Blaster-laukaisulaitteeseen

i-kon™ II -liitin
Tehokkaaseen pengerlouhintaan suunniteltu uusi liitin kuljettaa signaalit räjäytysnallin ja runkojohdon välillä.

SHOTPlus™ i-kon -sytytyssuunnitteluohjelma
Orican SHOTPlus™ -sytytyssuunnitteluohjelmalla ladataan sytytyssuunnitelmia i-kon™ II -loggereihin.


i-kon™ CEBS
i-kon™ CEBS (Centralized Electronic Blasting System) -keskitetyllä elektronisella laukaisujärjestelmällä voidaan sytyttää eDev™ II ja i-kon™ elektronisia räjäytysnalleja maanpäällisissä ja maanalaisissa kaivostoiminnoissa kauko-ohjauksella sopivasta ja turvallisesta ohjauspaikasta käsin. Käytettävissä yhdessä i-kon™ II kanssa.

i-kon™ SURBS
i-kon™ SURBS (Surface Remote Blasting System) -maanpäälliseen käyttöön tarkoitetun kauko-ohjauslaukaisujärjestelmän komponentti, joka mahdollistaa maanpäällisten räjäytysten sytyttämisen turvallisesta paikasta. Kuvassa näkyy myös i-kon™-dongeli, kaikkiin kauko-ohjauslaukaisulaitteisiin kuuluva osa, jonka avulla salattu tiedonsiirto i-kon™ - räjäytyksenvalvontalaitteiston välillä on mahdollista, parantaen näin turvallisuutta..