Inner Circle Welcome | Login
Bulk Stations

Bulk Stations  

Kjøp av eksplosiver fra Orica Mining Services foregår via tyngdepunktslager, bulkstasjoner eller forhandlere.
Bulkstasjoner drives av Orica Mining Services og leverer slurry.

Fylke

Sted

Telefon

Mobil

Email

AgderKristiansand S
38 01 66 60
902 54 330

Innlandet

Sørli

415 79 530

Møre og RomsdalVisnes

959 08 680

Åheim
56 31 16 20
412 45 525

NordlandBallangen
76 92 80 79
959 26 308

Storforshei
75 16 00 03
916 67 559

Velfjord
31 29 75 40
 416 87 830

RogalandStavanger
948 57 644 [email protected]

Tellnes 51 47 75 64 416 00 921 [email protected]

TrøndelagHell 74 80 68 80 451 09 493 [email protected]

Vestfold og TelemarkSannidal
480 26 413 [email protected]

VestlandÅgotnes 56 31 16 20 915 98 438 [email protected]

VikenEngene, Sætre
958 21 124 [email protected]