Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Digohm  

Subscribe to all products in this area

Digohm digitalohmmeter er beregnet for måling av motstand i elektriske tennere eller ferdig koblede tennkretser. Salvens eller tennerens motstand avleses direkte i ohm ved tilkobling til polskruene. Dighohm er bryterløst med automatisk nullstilling
og valg av måleområde.

Digohm er et ohmmeter med flytende krystall display. Det er godt avlesbart selv under ugunstige betingelser, men bør beskyttes mot sterk kulde, da displayet kan bli utydelig. Målestrømmen vil ikke overskride 4 mA.

Batteriet er nok til ca 15 - 20 000 målinger. Ohmmeteret er robust og vanntett og har en hendig størrelse.

Marked Over Jord, Dagbrudd & Gruvedrift, Under Jord, Pukkverk, Anlegg, Tunnel & Underjordsdrift
Produkt Type Tilbehør

Skriv inn din mailadresse for motta Digohm oppdateringer
Subscribe

Last ned