Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Exel™ Start DS2  

Subscribe to all products in this area

Exel™ Start DS2 er et tennapparat for sikker initiering av Exel™ tennere. Apparatet er bygd opp av en energikilde (batteri), en transformator, en kondensator for energilagring, en elektrode og trykkknapper for initiering. Den elektriske energien omvandles til en kraftig gnist som avgis fra eletroden til innsiden av Exel™ slangen, noe som setter i gang støtbølgereaksjonen.

Exel™ Start DS2 drives av et vanlig 9 V alkalisk batteri som er nok til minst 500 avfyringer. Når ladningsknappen trykkes ned lades en kondensator opp til 2500 V. Når tennkanappen trykkes ned, gir dette en kraftig gnist som tenner opp Exel™ slangen. Oppladningsknappen skal holdes nede hele tiden, ellers vil kondensatoren utlades over en intern motstand. Ekeltroden kan lett byttes ut.

Marked Over Jord, Dagbrudd & Gruvedrift, Under Jord, Pukkverk, Anlegg, Tunnel & Underjordsdrift
Produkt Type Tilbehør

Skriv inn din mailadresse for motta Exel™ Start DS2 oppdateringer
Subscribe

Last ned