Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Civec™ Control  

Subscribe to all products in this area

Civec™ Control er utviklet spesielt for tunneldrift. Konsis­tensen er som tungt smørefett og produktet har meget god vannbestandighet.

Civec™ Control fremstilles på brukerstedet ved hjelp av Oricas egenutviklede system for lading under jord. Sprengstoffet sensitiviseres i ladeprosessen og blir til ferdig sprengstoff i borehullet.

Marked Anlegg, Tunnel & Underjordsdrift
Produkt Type Bulksystem

Skriv inn din mailadresse for motta Civec™ Control oppdateringer
Subscribe

Last ned