Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Civec™ Control ANE  

Subscribe to all products in this area

Civec™ Control Ammoniumnitrat Emulsjonsfase (ANE) er emulsjonen laget for bruk i tunnel og andre underjordsarbeider. Kjemisk sensitivisering blir brukt for å produsere Civec Control sprengstoff produktene på forbruksstedet.

Civec™ Control ANE er oksygen negative og ser ut som en ugjennomsiktig, hvit tyktflytende væske, som ligner på fett eller tykk olje.

Civec™ Control ANE produseres av Orica etter de høyeste kvalitetsstandardene og blir levert med tankbiler, ISO tanker eller IBC containere til egnede lagertanker gruven på brukerstedet.  

Civec™ Control ANE kan bare brukes til å produsere den godkjente Civec™ Control Sprengstoff serien. Før den blir blandet på et bestemt område, er det nødvendig med godkjenning fra lokale myndigheter.

Marked Dagbrudd & Gruvedrift, Under Jord, Over Jord, Pukkverk & Anlegg, Tunnel & Underjordsdrift
Produkt Type Bulksystem

Skriv inn din mailadresse for motta Civec™ Control ANE oppdateringer
Subscribe

Last ned