Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Fortis™ Advantage 80  

Subscribe to all products in this area

Fortis™ Advantage 80 er et kjemisk sensitivisert vannbestandig emulsjonssprengstoff med høy energi.

Fortis™ Advantage 80 er spesifikt utviklet for sprengings--arbeid i gruver over jord under både tørre og våte forhold.

Fortis™ Advantage 80 er et bulksprengstoff med varierende tetthet og energi og egner seg spesielt godt der ladnings-mengde og energi er viktig for å oppnå optimalt sprengnings-resultat.

Produktet er ikke beregnet for bruk i grunn bestående av reaktive sulfider.

Marked Dagbrudd & Gruvedrift
Produkt Type Bulksystem

Skriv inn din mailadresse for motta Fortis™ Advantage 80 oppdateringer
Subscribe

Last ned