Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Subtek™ Velcro  

Subscribe to all products in this area

Subtek™ Velcro er et primerfølsomt bulkemulsjonsspreng-stoff. Konsistensen er som tungt smørefett og produktet har meget god vannbestandighet.

Subtek™ Velcro fremstilles på brukerstedet ved hjelp av Oricas egenutviklede system for lading i underjordsgruver. Sensitiviseringen skjer i ladeprosessen som leverer sprengstoffet direkte i borehullet.

Subtek™ Velcro er spesielt utviklet for bruk i oppadrettede borehull, men fungerer utmerket også i horisontale og nedadrettede borehull.

Produktet er ikke egnet til bruk i grunn som inneholder reaktive sulfider.

Marked Under Jord
Produkt Type Bulksystem

Skriv inn din mailadresse for motta Subtek™ Velcro oppdateringer
Subscribe

Last ned