Inner Circle Velkommen | Login
Banner

uni tronic™ 600 Systemet  

Subscribe to all products in this area

Uni tronicTM 600 Electronic Blasting System innehar et av Oricas Next Generation produkter – uni tronicTM 600 elektroniske tennere.

Systemet består av:

· uni tronicTM 600 elektroniske tennere

· Blast Box 310/310R (R med trådløs fjernstyrt avfyring)

· Skanner 120/125

· Test Box for sikker kommunikasjon og test av uni tronicTM 600 tennere på pallen

· Duplex harness wire, totråds kopplingstråd

Marked Over Jord, Dagbrudd & Gruvedrift, Pukkverk, Anlegg, Over Jord, Pukkverk & Anlegg
Produkt Type uni tronic™ 600

Skriv inn din mailadresse for motta uni tronic™ 600 Systemet oppdateringer
Subscribe

Last ned