Inner Circle Velkommen | Login
Produkter & Service

Produkter & Service  

Orica er ledende i verden med sine bulksprengstoffsystemer for gruvedrift og steinbrudd. Vårt integrerte system med mennesker, produkter, utstyr og tekniske ressurser på stedet fungerer godt i gruver og steinbrudd over hele verden. mer

Orica Mining Services i EMEA kan tilby våre kunder i gruve- og anleggsindustrien et komplett utvalg av tennmiddelprodukter.

mer

Vi tilbyr et bredt spekter av patronert emulsjon og NG-baserte dynamittprodukter for gruve-, steinbrudds- og anleggsvirksomhet.

mer

I tillegg til spregstoff og tennmidler tilbyr Orica Mining Services rekvisita for sprengning, transport og lagring. mer

Elektroniske tennsystemer (Electronic Blasting Systems – EBS) er det neste store innen sprengingsarbeid, og Orica er verdens fremste aktør på feltet. mer

Orica Mining Services regularly conducts specially tailored blasting Courses and Seminars around the EMEA region. mer

Generell Informasjon mer