Inner Circle Velkommen | Login
Generell Informasjon

Generell Informasjon  

 

Eksplosive varer er ømtålig for støt, friksjon og varme og må behandles med varsomhet. mer

Nye varenavn på våre ANFO-sprengstoffer. Anolit blir Exan™ fra 1. September 2009 mer

Feil bruk av tennere kan forårsake skade på person eller eiendom. Tennere skal håndteres, lagres og brukes bare etter gjeldende forskrifter.

mer

Dynadet™ C-2 erstatter Dynadet™ C-1 mer

Orica and Epiroc partner to deliver blast automation

Orica and Epiroc partner to deliver blast automation mer

Enkle beregningsmetoder. Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen mer

Orica Mining Services utgir et magasin, Fjellsprenger'n, beregnet for de som er interessert i sprengningsbransjen. mer

Berggrunnen er bygget opp av ulike bergarter med varierende mineral sammensetning. mer