Inner Circle Velkommen | Login
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven  

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 (loven). Formålet med loven er å fremme næringslivets respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, og sikre allmennhetens tilgang til informasjon. Loven krever at selskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere faktisk eller potensiell negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Orica Norway AS er omfattet av loven og avgir sin redegjørelse i samsvar med lovens krav - en kopi finner du her: The Transparency Act Statement
 
For mer informasjon om Orica og arbeider relatert til bærekraft og menneskerettigheter, følg denne lenken: Safe and Responsible Business (orica.com)