Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Friskrivningsklausul

Friskrivningsklausul  

(Senast uppdaterad: 27:e februari 2013.)

Denna webbsida ägs av Orica Limited (ABN 24 004 145 868), 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia ("Orica"). Webbsidan drivs på uppdrag av Orica och dess juridiska personer och dotterbolag (kollektivt ”vi eller ”oss”).

 

Upphovsrätt

1.      All upphovsrätt i webbdesign, text, grafik, urvals- och arrangemang därav och all programvara som rör denna webbplats tillhör eller är licensierade av Orica. Denna upphovsrätt skyddas av australiska och internationella upphovsrättslagar.

2.      Med förbehåll för punkt 3 får inget material från denna webbplats kopieras, reproduceras, distribueras, ändras, laddas upp, skickas, återanvändas, återpubliceras, eller infogas i en annan hemsida utan Oricas föregående skriftliga medgivande.

3.      Orica ger dig tillstånd att ladda ner en kopia av materialet på denna webbplats i det vanliga användandet av din webbläsare, för personligt icke-kommersiellt bruk. Du kan också skriva ut papperskopior av materialet på denna webbplats för icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du behåller all upphovsrätt och annan äganderätt på materialet.

 

Varumärkesrätt

Alla varumärken, servicemärken, varunamn, varumärke och utstyrsel (trade dress) på denna webbplats tillhör Orica eller dess licensgivare. Orica ger dig inte någon licens eller rätt att använda dem.

Generell ansvarsfrihet

1.      Denna webbplats har sammanställts av Orica på grundval av nuvarande allmän information. Förändrade omständigheter efter publicering kan påverka fullständigheten eller riktigheten i denna information. I den utsträckning som lagen tillåter, friskriver vi oss från allt ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i denna information eller underlåtenhet att uppdatera eller korrigera informationen. Du bör självständigt bedöma och kontrollera riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten i informationen på denna webbplats och söka professionell rådgivning vid behov.

2.      Ingenting på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att använda en produkt, process eller blandning eller någon information på denna webbplats på ett sätt som bryter mot immateriella rättigheter vad gäller en person, företag eller enhet. Vi gör inga utfästelser eller garantier för att användning av informationen på denna webbplats inte kommer att inkräkta på sådana immateriella rättigheter.

3.      Vi ger inga utfästelser om att de produkter som visas på denna webbplats för närvarande är tillgängliga eller att deras specifikationer är aktuella och fullständiga. Visning av en produkt utgör inte ett erbjudande eller åtagande från oss.

4.      Orica gör denna webbplats och dess innehåll som finns på den i "befintligt skick". Vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på denna webbplats eller dess innehåll. I den utsträckning som lagen tillåter, frånsäger vi oss sådana utfästelser eller garantier beträffande fullständighet, riktighet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål av denna webbplats, inklusive utan begränsning informationen på denna webbplats, produkter på denna webbplats och all e-postkorrespondens mellan dig och oss.

5.      Ingenting på denna webbplats uppgör en inbjudan att handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av oss. Vänligen sök oberoende professionell rådgivning innan sådant beslut fattas.

 

Tillgång till denna webbplats

1.      Denna webbplats är föremål för avbrott, uppdelning, virus, förseningar, avlyssning, störning och andra fel som rör kommunikationsnät, datasystem, servrar, leverantörer, datorutrustning och programvara.

2.      Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning och efter eget godtycke, avbryta, stänga av eller avsluta någon tjänst som erbjuds av eller genom denna webbplats, liksom denna webbplats eller din tillgång till den, när som helst.

3.      I förhållande till varje enhet som du använder för att komma åt webbplatsen, rekommenderar vi att du skaffar skydd och underhåller detta virusskydd, säkerhet och intrångsskydd och skanning programvara som är speciellt utformad för alla enheter du använder för att komma åt webbplatsen.

 

Ditt uppförande

Vi godkänner inte att du (antingen själv eller genom tredje part):
• Använder enhet, program, process eller rutin för att störa eller försöka störa driften av webbplatsen eller någon transaktion eller process som utförs på eller via webbplatsen;

• vidtar åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen eller bandbredd ansluten till webbplatsen;

• vidtar åtgärder som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av denna webbplats;

• överför, distribuerar, presenterar eller på annat sätt på något sätt genom denna webbplats, något datorvirus, tangenttrycksspårning, spionprogram, maskar, trojaner, tidbomber eller annan skadlig eller skadligt program;

• använder denna webbplats i samband med begäran, skördar, får eller lagrar personlig information, lösenord, kontoinformation eller annan information om andra användare av denna webbplats, eller
• använder dataspårning, robotar eller liknande datainsamlings- och utvinningsverktyg i samband med den här webbplatsen.

 

Ansvarsbegränsning

1.      Användningen av informationen på denna webbplats sker på egen risk. Våra chefer, anställda, aktieägare, agenter och andra representanter kommer inte under några omständigheter hållas ansvariga för skador, förluster eller skador som uppkommer av eller i samband med användning eller oförmåga att använda den information som på denna webbplats eller tillhandahålls genom denna webbplats via e-post.

2.      Ansvarsbegränsning är inte enbart begränsad till, kompenserande, direkta, indirekta eller följdskador, förlust av data, inkomst eller vinst, förlust av eller skada på egendom och tredje anspråk part.

 

Länkar

1.      Orica tillåter länkning till denna webbplats, förutsatt att hela html-sidan laddas. Sådana länkar får inte införliva våra varumärken eller servicemärken, och får inte användas för att nedvärdera eller på annat sätt negativt påverka Oricas eller dess dotterbolags rykte.

2.      Information på denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra, inklusive, utan begränsning, Oricas aktieuppgifter från den australiensiska börsen. Dessa länkar är till för din bekvämlighet. Vi godkänner inte, garanterar eller godkänner innehållet eller riktigheten i dessa webbplatser, och rekommenderar inte produkter, tjänster eller information på dessa webbplatser.

3.      Vi garanterar inte att information om tredje parts webbplatser är fria från datavirus eller någon defekter, fel eller överträdelser av immateriella rättigheter, inte heller tillåter vi sådan överträdelse genom tillgång till dessa länkar.

4.      Vi avsäger oss ansvaret för någon förlust eller skada som uppstår från din användning av länkar till tredje parts webbplatser.

Oönskad information

Det är vår policy att inte acceptera information från tredje part som är konfidentiell eller skyddad. Om du vill behålla sekretessen för ditt material, ber vi dig inte lämna det till oss via e-post eller på annat sätt utan att först träffa överenskommelse med oss.

Juristiktion

1.      Lagarna i delstaten Victoria, Australien, tillämpas för denna Friskrivningsklausul.

2.      Om du har åtkomst till webbplatsen i en annan jurisdiktion än Victoria, Australien, bör du överväga om din användning överensstämmer med lagstiftningen i denna jurisdiktion, i den mån de är tillämpliga.

3.      Om informationen på denna webbplats är översatt till eller presenteras på andra språk än engelska, kommer den engelska versionen av denna information vara auktoritativ i förhållande till tvister om dess tolkning.