Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Sekretesspolicy

Sekretesspolicy  

Orica Sweden AB Sekretesspolicy

Uppdaterad 28 februari 2013

För Orica, är skyddandet av dina personuppgifter både ett mål och ett ansvar. Vi lägger därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Den Sekretesspolicy enligt nedan syftar till att informera om hur vi hanterar insamling, bearbetning, användning och vidarebefordran av dina personuppgifter.

 

Insamling och behandling av uppgifter

Typen av personuppgifter vi sparar om dig beror på hur du använder vår webbplats och kommunicerar med oss.

I allmännhet kan du besöka vår webbplats utan att lämna personuppgifter, t.ex. om du vill veta mer om våra produkter och få tillgång till relevanta sidor. Denna typ av tillgång till vår hemsida och tillgång till alla filer som sparats på webbplatsen loggas av vår Internet Service Provider (ISP). Denna information sparas internt i systemet för statistiska ändamål. Sparade loggar: namn på öppnade filer, datum och tid för öppnande, överförd datavolym, uppgift om lyckad dataåtkomst, webbläsare och primär domän. Orica använder inte denna information för att identifiera användare baserat på deras aktiviteter på Internet.

I den osannolika händelsen av en utredning, kan brottsutredande myndigheter eller andra statliga organ se våra ISP loggar eller personuppgifter som vi har lagrat.

Det är också möjligt att din egen ISP loggar dina internetaktiviteter när du besöker vår webbplats. Men detta är naturligtvis något som vi inte kan påverka.

Medan du besöker vår hemsida, sparar vi bara information om dig om du frivilligt förser oss med, personlig eller företagsinformation.

Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om din identitet. Detta innefattar till exempel information såsom namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och e-postadress.

Du kan registrera dig för "Inner Circle". För detta behöver vi följande information från dig: efternamn, förnamn, yrke, adress, e-postadress och ett lösenord som du väljer. Genom att trycka på "Apply"-knappen sparar vi dina uppgifter i vår databas. Efter registrering och tillståndsbekräftelse från Orica för "Inner Circle", får du automatiskt ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering. Den e-postadress du anger och lösenordet du valde fungerar också som användarnamn för "Inner Circle". Du kan ändra dina uppgifter i ditt kundkonto när som helst. Användarnamnet och lösenordet måste hållas hemligt och får inte lämnas ut till tredje part.

 

Syfte, användning och utlämnande av personuppgifter

Den personliga information du ger oss under ditt besök på denna webbplats eller under annan interaktion med oss används för att ge dig en bättre service i form av att leverera våra produkter och tjänster. Den information vi får från din användning av vår webbplats gör att vi kan skräddarsy produkter och tjänster bättre efter dina behov.

Orica säljer inte eller byter dina personuppgifter.

All personlig eller affärsmässig information du lämnar till oss används endast internt inom Orica och röjs inte till tredje part, såvida inte tredje man absolut behöver denna information för det ändamål som du gav informationen till oss. Till exempel ges speditörer och företag som utför transporter den information de behöver för att göra leveranser.

Vi avslöjar endast personuppgifter om dig om vi är skyldiga enligt lag eller efter ett rättsligt beslut eller när utlämnandet krävs för att genomföra eller skydda eller enligt kommersiella allmänna villkor eller andra avtal. Detta gäller särskilt för lagring av data.

Våra medarbetare och tjänsteföretag vi anlitar är bundna till sekretess och efterlevnaden av bestämmelserna i den svenska datalagen. Tillgång till personuppgifter för vår anställda är begränsad till de anställda som behöver tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina roller.

Vi sparar bara din e-postadress för det ändamål som du tillhandahållit den att användas för och det kommer inte att läggas till en e-postlista eller använda den för annat ändamål utan ditt medgivande.

Om du ger oss dina personuppgifter för tillträde till "Inner Circle", kan Orica även använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Men vi kan bara använda din personliga information eller data för direktreklam om det inte är praktiskt möjligt att få ditt uttryckliga medgivande i förväg. Men om vi gör det, kommer vi att ge dig möjlighet att avstå från att ta emot ytterligare marknadskommunikation när vi kontaktar dig för första gången.

Under ditt besök på vår webbplats, vill vi spara cookies för att göra det lättare för dig att använda vår webbplats.

Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk eller annat lagringsmedium (permanenta cookies) eller i ett temporärt minne (session cookies). Cookies hjälper oss utöka våra webbtjänster och optimera din online-upplevelse.

Permanenta cookies identifierar de sidor du har åtkomst till och lagrar personliga funktioner, t.ex. den sida du vill göra din startsida. De hjälper oss att utforma och lägga ut vår hemsida, förbättra applikationer och mäta deras effektivitet.

Session cookies används av säkerhetsskäl och för att upprätthålla kontinuiteten i din webbläsarsession. Dessa cookies tillåter oss att känna igen dig automatiskt nästa gång du besöker vår hemsida, göra vårt erbjudande mer användarvänligt och göra navigeringen enklare. De kan också användas för att spara ditt lösenord så att du inte behöver mata in det varje gång.

När du besöker vår webbplats, ombeds du att samtycka till att cookies sparas. Om du inte vill att vi ska komma ihåg din dator och cookies lagras på din hårddisk, kommer du inte att kunna njuta av alla funktioner på vår webbplats.

Webbplatsen använder Google Analytics, en internetutvärderingstjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies" - dessa är textfiler som lagras på din dator för att möjliggöra en analys av din användning av vår webbplats.

Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan, överförs vanligen till en Google-server i USA och sparas. Om IP avidentifiering är aktiverad på denna webbplats är din IP-adress först trunkerad inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller andra stater som undertecknat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga adressen till en Google-server i USA som sedan trunkeras. På uppdrag av Orica, använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av webbplatsens aktiviteter och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsen och internetanvändning för Orica.

Den IP-adress som överförs av webbläsaren till Google Analytics jämförs inte med några andra Google data. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra en inställning i din webbläsare, men tänk på att det kan innebära att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner fullt ut. Du kan också förhindra registrering av data som genereras av cookien om din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) och behandlingen av dessa uppgifter från Google genom att hämta och installera plug-in från länken nedan. Den aktuella länken är https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mer information om detta finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en och http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google analyser och dataskydd). Vi vill påpeka att koden "gat._anonymizeIp ()," har lagts till Google Analytics på denna sida för att tillåta anonym registrering av IP-adresser (sk IP-maskering).
Om du vill använda sociala medietjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+ och andra leverantörer) kan du klicka på de relevanta knapparna som tillhandahålls av operatörerna av dessa plattformar för detta ändamål.

Det faktum att dessa knappar är inbäddade i vår webbplats innebär att data normalt skickas till Twitter, Facebook och Google+ automatiskt utan att webbplatsens användare uttryckligen samtycker till detta. Förutom webbadress till besökt webbplats, överförs även en kod som möjliggör en direkt koppling mellan webbplatsens besökare och deras profil på, till exempel, Facebook. Plattformarna ger ingen specifik information om vilken annan information som överförs. Vi rekommenderar att du läser de relevanta sekretesspolicys av dessa leverantörer och deras webbplatser.

 

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som vi lagrar, bearbetar eller visar lagras i en säker miljö som bara kan nås av behöriga personer.

Även om Orica använder avancerade metoder datakryptering när vi kommunicerar med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners ska besökare på vår hemsida vara medvetna om att det finns en viss kvarstående risk i någon elektronisk överföring. Denna risk gäller hela internet.

Vi kan inte heller garantera fullständig datasäkerhet när du kommunicerar via e-post och vill rekommendera vanlig post för konfidentiell information.

 

Länkar

Om du klickar på externa länkar från våra webbsidor, täcker Sekretesspolicyn inte dessa länkar.

Om vi tillhandahåller länkar till andra webbplatser, gör vi allt för att se till att de även uppfylla våra dataskydd och säkerhetsstandarder. Men har vi inget inflytande över efterlevnaden av dataskydd och säkerhetsstandarder hos andra leverantörer. Därför rekommenderar vi att du konsulterar den sekretesspolicy som finns på webbplatserna hos dessa andra leverantörer.

 

Information

Mot en skriftlig begäran, kan vi informera dig om de uppgifter vi har om dig och i vilket syfte vi har sparat det. Vänligen använd den kontaktadress som lämnats i den legala notisen för detta.

 

Korrigering / uppdatering dina personuppgifter

Vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den information vi samlar in, sparar, bearbetar eller sprider är korrekt, fullständig och uppdaterad. Vänligen kontakta oss om du vill ändra dina uppgifter eller om du tror att den information vi har om dig är felaktig eller ofullständig.

 

Rätt att avbryta / ta bort

Du kan avbryta användningen och bearbetningen av dina data skriftligen när som helst. Vi kommer då att radera dina uppgifter om det inte finns lagstadgade regler som hindrar oss att ta bort den, i vilket fall vi kommer att låsa den i stället för att ta bort det.

De personuppgifter som vi har lagrat skall också raderas automatiskt om den inte längre behövs för att uppfylla syftet för vilket den sparas eller om lagring är otillåten utifrån en annan rättslig grund, om inte de lagstadgade reglerna hindrar oss att ta bort den, i vilket fall vi låser den istället för att ta bort den.

 

Ändringar i vår Sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår säkerhet och dataskyddsåtgärder om det är nödvändigt beroende på den tekniska utvecklingen. I det här fallet kommer vi även ändra vår Sekretesspolicy därefter. Kontrollera att du hänvisar till den senaste versionen av Sekretesspolicyn hela tiden.