Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Bulksystem

Bulksystem  

Subscribe to all products in this area

Orica är världsledande med sitt system för bulksprängämnen för anläggningar, dagbrott och gruvdrift.

Vårt integrerade nät av anställda, produkter, utrustning och tekniska resurser på plats, verkar framgångsrikt inom sprängmedelsindustrin över hela världen.

Våra meriter i att förse kunder med det bästa genom hela sprängkedjan är väldokumenterade, genom att vi specialanpassar bulksystemen efter varje kunds särskilda behov. Genom att tillämpa innovativ teknologi och med världsomfättande erfarenhet tillhandahåller Orica en lösning som vässar er konkurrenskraft.                                                        
 

                                                

Skriv in din e-mailadress för att få uppdateringar om produkter:

Granska:

ProduktBeskrivningMarknaderSäkerhetsdatabladTekniska databladAbonnera
Centra™ Gold 75, 80, 100   Bulksprängämne Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
Fortis™ Extra System   Fortis™ Extra Bulk System är vår kraftfullaste serie av pumpbara emulsionsblandningar för ovanjordsarbeten. Lämpade för både torra och våta borrhål. Dagbrott & Gruvdrift Ladda ner
Civec™ Control   Högre effiktivitet, bättre arbetsmiljö Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Fortis™ Advantage   Bästa egenskaper vid stora sprängningsarbeten Dagbrott & Gruvdrift Ladda ner Ladda ner
Subtek™ Control   Högre produktivitet, bättre arbetsmiljö Under Jord Ladda ner Ladda ner
Subtek™ Velcro   Högre produktivitet, bättre arbetsmiljö Under Jord Ladda ner Ladda ner