Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Tändmedel

Tändmedel  

Subscribe to all products in this area

Orica Mining Services i Europa erbjuder sina kunder i gruv- och anläggningsindustrin ett komplett utbud av sprängämnen och tändmedel.


Detta produktområde inkluderar konventionella elektriska sprängkapslar, icke-elektriska sprängkapslar, elektroniska sprängkapslar, detonerande stubin och boosters. Ett brett sortiment av tillbehör finns också tillgängligt.

Dessa produkter kompletterar till fullo Oricas patronerade sprängämnen och leveranssystem för bulksprängämnen. Produkterna utvecklas ständigt och stöttas av Oricas Forsknings- och Utvecklingsavdelning för Tändsystem vid fabriksanläggningen i Gyttorp, Sverige.

Dessutom finns assistans för teknisk service att tillgå i Europa, Mellanöstern, Afrika och CIS-regionen för korrekt användning av produkterna vid olika applikationer.
 

 
Nedan finner du användarmanualen för Exel™

EXEL_UserManual_MAN_D02-03sv_20170322_WIP.pdf

För att hitta TDSer/SDSer med de gamla produktnamnen använd denna länk

Skriv in din e-mailadress för att få uppdateringar om produkter:

Granska:

ProduktBeskrivningMarknaderSäkerhetsdatabladTekniska databladAbonnera
Booster: Pentex™ 25   NG-fri klenhålsprimer Under Jord, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Booster: Pentex™ 250-1700   Booster Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
Booster: Pentex™ 25FF   Pentex™ 25FF är en ren NG-fri klenhålsprimer. Under Jord, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Cordtex™ N   Detonerande stubin 20, 40, 80, 100 g/m Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
Exel™ B Connector   Snabbkopplingsenhet som kan initiera 5 till 20 Exel-slangar samtidigt Under Jord, Ovan Jord Ladda ner Ladda ner
Exel™ Connectadet™ SL   Non-electric surface connector Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Dagbrott Ladda ner Ladda ner
Exel™ Connectadet™ SL LA   Non-electric surface connector initiation system Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Dagbrott Ladda ner Ladda ner
Exel™ Handidet SL   A ready-to-use combined detonator and delay unit consisting of an in-hole detonator on one end of a shock tube and a surface connection block with delayed detonator on the other end Ovan Jord Ladda ner Ladda ner
Exel™ Lead-In Line   Icke-elektrisk signalledare för upptändning av salvor på ett säkert avstånd från sprängplatsen Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner
Exel™ LP   Icke-elektriska sprängkapslar med långa fördröjningstider Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
12