Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Patronerade sprängämnen

Patronerade sprängämnen  

Subscribe to all products in this area

Orica Mining Services erbjuder ett stort urval av patronerade emulsions- och NG-baserade dynamitsprängämnen för gruv-, stenbrytnings- och anläggningsindustrin.

Våra patronerade produkter är konstruerade för en rad olika typer av applikationer för såväl ovanjords- som underjordssprängning, för drivning av tunnlar och rivningssprängning, med såväl mjuka och plastiska egenskaper som starka, avsedda för hårt berg.
 
 
 

Skriv in din e-mailadress för att få uppdateringar om produkter:

Granska:

ProduktBeskrivningMarknaderSäkerhetsdatabladTekniska databladAbonnera
Centric™ 2000   NG (cartridge) Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Centric™ Magnasplit™   NG Explosives Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Centric™ Magnasplit™ 1-4   Packaged Explosive Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
Eurodyn™ 2000   NG (cartridge) Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
Eurodyn™ 3000   NG (cartridge) Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Exan™ E and Exan™ EA   Exan™ E är ett förpackat sprängämne som har utvecklats för att ge högre vattenbeständighet än övriga Exan™-produkter. Exan ™ EA har en formula för ökad bulkstyrka. Exan™ E består av ammoniumnitrat i form av porösa korn (prillor). Exan™ skall inte användas i reaktiva miljöer. Ovan Jord, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord, General Ladda ner Ladda ner
Exan™ LD   Low density primer sensitive explosives Ovan Jord, General Ladda ner Ladda ner
Exan™ och Exan™ A   Exan™ består av ammoniumnitrat i form av porösa korn (prillor). Exan™ A är speciellt utvecklat för bottenladdning. Ovan Jord, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord, General Ladda ner Ladda ner
Senatel™ Powerfrag™   Ett robust, sprängkapselkänsligt emulsionssprängämne med stor sprängverkan Under Jord, Dagbrott, Ovan Jord, General Ladda ner Ladda ner
Senatel™ Powersplit™   Water resistant, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord Ladda ner Ladda ner
12