Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Utvärdering av fragmentering

Utvärdering av fragmentering  

Subscribe to all products in this area

Fragmenteringen har stor betydelse vid lastning, transport, krossning, malning och vidare hantering. Den viktigaste fördelen med fragmenteringsutvärdering är att få fram ett bra underlag för sprängarbetet, information som sedan kan användas för att utforma bättre sprängplaner.Den vanligaste metoden för bedömning av fragmentering är att visuellt uppskatta storleken på sprängsten. Även om man på detta sätt kan upptäcka större problem har metoden stora brister och ger inte tillräckligt med data.

Oricas metoder för utvärdering av fragmentering – fördelar:

  • Effektiv datainsamling, både från fasta och mobila anläggningar
  • Operatörsoberoende, exakta och repeterbara utvärderingar
  • Större kontroll över processen vilket ger optimerad fragmentering och lägre totala driftskostnader.