Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Lagertjänster

Lagertjänster  

Subscribe to all products in this area

Tillhandahållande av lager för sprängämnen

Sprängämnen och sprängkapslar måste förvaras och hanteras på ett sådant sätt att:

 • Myndighetskraven uppfylls
 • Risken för explosionsolyckor minimeras
 • Produkternas hållbarhetstid maximeras
 • Produkterna är skyddade mot stöld och åtkomst för obehöriga
 • Produkterna är lättillgängliga när de behövs
 • Med ett sprängämnesmagasin från Orica Mining Services uppfylls alla dessa krav och fler därtill

Lösningen består av ett urval flyttbara lager med kapacitet från upptill 15 000 kg per container. Lagren kan flyttas och monteras var som helst i Sverige.

Lokalisering av lager

För sprängämneslager och lageranläggningar krävs tillstånd från behöriga myndigheter på den ort där de ska placeras.

Orica Mining Services tjänst för lageretablering gör inhämtningen av nödvändiga tillstånd snabb och enkel.

 

Lagerkontroll – uppfyller lagret bestämmelserna?

Sprängämnen och sprängkapslar måste förvaras och hanteras på ett sådant sätt att:

 • Myndighetskraven uppfylls
 • Risken för explosionsolyckor minimeras
 • Produkternas hållbarhetstid maximeras
 • Produkterna är skyddade mot stöld och åtkomst för obehöriga
 • Produkterna är lättillgängliga när de behövs
Med denna tjänst kan du identifiera situationer då lageranläggningarna inte uppfyller ovanstående krav.

 

Lagerhantering

Oricas förvaring och hantering av sprängämnen och sprängkapslar – fördelar:

 • Vi ser till att myndigheternas krav uppfylls
 • Du får full kontroll över lagret
 • Produkterna är lättillgängliga när de behövs
 • Minskat personalbehov för bemanning av lagren
 • Högre säkerhet genom mindre manuell hantering

 

  Lager under jord

Sprängämnen kan i vissa fall levereras direkt till underjordiska lager vilket har flera fördelar.

 • Minskat behov av lager ovan jord
 • Mindre personalbehov för att sköta lagren
 • Mindre interntransporter
 • Förbättrad lagerhantering
 • Borttransport av kasserade sprängämnen för destruktion
 • Högre säkerhet genom mindre manuell hantering