Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Säkerhetshantering

Säkerhetshantering  

Subscribe to all products in this area

Enorma ansträngningar görs på säkerhetsområdet i dag och det är viktigt att bästa möjliga resultat kan garanteras. Orica har varit världsledande på system för säkerhetshantering i årtionden och har den erfarenhet som krävs för att granska säkerhetsplaner och -system och hjälpa våra kunder att förbättra dem.

Vi erbjuder kontrolltjänster för bl.a. följande områden:

  • Rutiner på anläggningen
  • Betydande risker - Lager
  • Allmän säkerhet
  • System för säker hantering
  • Undersökning av specifika problem
  • Säkert beteende

Riskbedömning (JSRA)

Orica är världsledande på riskbedömning och vi har med utgångspunkt från våra erfarenheter tagit fram särskilda utbildningsprogram och hanteringssystem på säkerhetsområdet för våra kunder. Vi använder förkortningen JSRA – Job Safety & Risk Assessments (arbetssäkerhet och riskbedömning) för att betona risksidan i processen.

Vi erbjuder grundutbildning i JSRA och ett system för JSRA-hantering (manual för JSRA-arkivering och ett system för åtgärdshantering).

Vi kan erbjuda allt från en dags grundutbildning för grupper på 5–10 deltagare till att ta fram en manual som integreras i kundens säkerhetshanteringssystem. Manualen omfattar kundens hela riskhantering (vad som ska granskas av vem, granskningsnivå osv). OBS! Om mer detaljerade riskanalyser krävs vidarebefordrar vi ärendet till Orica Engineering Shared Services.