Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Produktivitetsanalys för schaktmaskiner

Produktivitetsanalys för schaktmaskiner  

Subscribe to all products in this area

Utgrävningskostnaderna utgör en stor del av den totala driftskostnaden. Vid brytning av basmetaller kan kostnaderna för bortforsling av det brutna materialet uppgå till så mycket som 30 % av kostnaderna. Små förbättringar i produktiviteten hos denna utrustning kan innebära betydande fördelar vid brytning ovan jord.

Oricas produktivitetsanalys för schaktmaskiner – fördelar:

  • Operatörsoberoende, exakta och repeterbara resultat
  • Mätbara förbättringar av schaktningens effektivitet, ökad produktivitet och lägre schaktningskostnader.
  • Effektiv datainsamling och dataanalys.
  • Större kontroll över processen och lägre totala brytningskostnader.