Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Produkter & Service

Produkter & Service  

Kursanmälan och information mer

Senaste nyheterna från Orica Sweden AB mer

Orica har en absolut tätposition i världen med sitt bulksystem för ovanjords- och underjordssprängämnen. Vår integrerade och sammansvetsade organisation av anställda, produkter, utrustning och bergteknisk service lätt tillgängliga på plats verkar framgångsrikt inom ovanjords-, underjords- och stenbrytningsverksamheter över hela världen. mer

Orica Mining Services i Europa erbjuder sina kunder i gruv- och anläggningsindustrin ett komplett utbud av sprängämnen och tändmedel. mer

Orica Mining Services erbjuder ett stort urval av patronerade emulsions- och NG-baserade dynamitsprängämnen för gruv-, stenbrytnings- och anläggningsindustrin. mer

Tillbehör

I Orica Mining Services produktsortiment ingår ett antal standardtillbehör som komplement till utbudet av tändsystem och sprängämnesprodukter och svarar upp mot de behov som marknaden har. mer

Elektroniskt tändsystem (eng, Electronic Blasting Systems, EBS) innebär en revolution inom sprängtekniken och Orica är världsledande inom området. mer

På Orica är vi måna om att ge våra kunder bästa möjliga service. Våra kunniga sprängtekniker finns tillhands över hela landet och är alltid beredda att hjälpa till. mer