Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Årets Bergsprängare

Årets Bergsprängare  

Vem blir Årets Bergsprängare 2021?

 


Nominera här: Årets bergsprängare 2021 (Page 1 of 3) (office.com)
Skicka in ditt förslag senast Februari 2022!

 
 
Orica Sweden AB instiftade år 1988 ett Bergsprängningsstipendium som utdelas till en person som har ett gott anseende i bergsprängningskretsar. Stipendiet utdelas i samband med Bergdagarnas galamiddag 24 mars 2022. 
 

Vilka kan få stipendiet? 

Nominering av kandidater ska grundas på kriterier som exempelvis:
  • Ett gediget yrkeskunnande
  • Stort intresse för och engagemang i bergsprängningstekniska frågor
  • Gott anseende i bergsprängningskretsar
  • Ett mycket väl genomfört sprängningsprojekt
  • Utveckling av nya metoder, som kommit eller kan komma till allmän användning
  • Insatser för att utveckla säkerheten vid sprängningsarbeten 

Var hittar vi stipendiater? 

Bland folk ute på arbetsplatserna så som bergsprängare, arbetsledare eller platschefer - liksom personer i utvecklingsprojekt eller inom forskningsinstitutioner. Undantag är anställda i företag som levererar sprängmedel.