Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Kastrisk

Kastrisk  

Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter med varierande mineral-sammansättningar. Dessa variationer i materialet är avgörande för både borrbarhet och sprängbarhet, och tillsammans med sprickzoner även för kastrisken vid sprängning. I detta kapitel går vi kortfattat in på bergarter och mineraler samt borrbarhet och sprängbarhet. Istället har stor vikt lagts på sprickzoner och risken för stenkast vid sprängning.

De olika mineralerna ger olika färger och egenskaper till bergarterna. De viktigaste mineralerna i våra berg är kvarts (ljust), fältspat (ljust), pyroxen och hornblände (mörkt), samt glimmer (mörka och skiktade). Det är den procentuella fördelningen av dessa mineraler i bergarten som ger upphov till namnen. Det är också mängden, storleken och sammansättningen av mineralerna som är avgörande för borr- och sprängbarhet.

Borrbarhet- sprängbarhet och kastrisk.pdf